top of page

 Make Up Institute´s utbildningar – Allmänna villkor

 

 • Anmälan är bindande och anmälningsavgiften skall betalas i samband med anmälan.

 • Anmälning- och kursavgiften är ej återbetalningsbara med undantag av att eleven ej tilldelas plats på utbildningen, då återbetalas anmälningsavgiften. Vid sjukdom krävs läkarintyg och eleven blir då tilldelad plats på nästa kurs. Diplom delas inte ut till elever som har missat mer än 12 st teorilektioner. Undantag sker om eleven har läkarintyg, då kompletteras det vid nästa kurstillfälle.

 • 14 dagars ångerrätt gäller när avtal har slutits enligt distans- & hemförsäljningslagen. Ångerperiod räknas från och med den dag då avtalet ingicks, d.v.s. datumet anmälan inkommer till oss och 14 dagar fram. Utövande av ångerrätten sker enklast med vår ångerblankett och återbetalning sker inom 14 dagar.

 • Make Up Institute ansvarar ej för missade lektioner p.g.a. frånvaro, förutom då sjukintyg finnes. Då kompenseras de missade lektionerna vid nästa kurstillfälle.

 • Schemalagda lektioner finns för att ta igen missade lektioner. Under sista veckan i utbildningen skall samtliga lektioner vara avklarade för att erhålla diplom.

 • Make Up Institute ansvarar ej för smink-, hår-, eller produktallergi, utslag, astma, andningsbesvär, ryggproblem etc under utbildningen.

 • Make Up Institute ansvarar inte för borttappade föremål eller för elevernas sminkboxar.

 • Under utbildningsperioden, på skolan samt under praktikerna får enbart Mist Stockholms produkter/ verktyg användas. Detta för att minimera riskerna för allergier.

 • Make Up Institute innehar rätten att totalt avstänga elever som missköter sig eller på annat sätt försvårar undervisningen. Vid avstängning utgår ingen återbetalning.

 • Make Up Institute förbehåller sig rätten att ej dela ut diplom till elever med hög frånvaro, elever som ej har fått godkänt resultat på prov, elever som misskött sig eller har en ej reglerad skuld till Make Up Institute/ Mist Stockholm, elever som inte fullgjort sina praktikdagar eller kursens minimiantal av praktikdagar så som 10 st olika praktiker.

 • Vid icke godkänt resultat på prov för Makeup Artist och Hårstylist utbildningarna erbjuds eleven ett omprov under samma kursgång. Om resultatet ej är godkänt, erbjuds kostnadsfritt omprov vid nästkommande kurs. Fler omprov ges ej. För ögonfransstylist utbildningarna erbjuds endast ett provtillfälle på ett utsatt datum. Vid icke godkänt provresultat kan en extra provdag bokas mot betalning på 2400 kr/ person. 

 • Arbetskläder samt skåpnyckel ska återlämnas till skolan senast sista dagen av kursen. 

 • Vid distanskurs ansvarar du själv för din egen dator, nätuppkoppling och webbkamera. *Närvaro på skolan krävs även några dagar under utbildningen enligt schema (*Gäller ej international studenter).

 • För samtliga kurser sker fotodagarna på dagtid enligt schema.

 • Praktik kan ske på dagtid, kvällstid och helger.

 • Ögonfransstylistkursen: Tjänstbarhetsintyg för ögonfransstylister är nu ett krav enligt Miljöverket. Detta test genomförs och bekostas av eleven själv. Examineringen sker efter 10 st godkända praktiker som via mail skickas till skolan senast efter 10 veckor från kursdatumet.

 • Undervisning kan ske på Svenska och/eller Engelska.

 • Våra elever är själva ansvariga för att ordna sina egna modeller inför lektioner, tentor och fotografi.

 • Make Up Institute innehar rätten till alla bilder och digitalt material som tas av vår personal under utbildningen och reserverar rätten att använda dem i till exempel publicitetssyfte.

 • Bilderna till sin portfolio får eleven i digital form.

 • Studenter som går Make Up Institutes Distans Flex program och kan inte komma till skolan för att få sina makeup/ hårstyling paket/ portfölj, ska bli debiteras fraktkostnaden. 

 

 

Villkor

bottom of page