top of page

Den professionella Makeuppedagogens Ackrediteringsprogram är ett omfattande yrkesutvecklingsprogram utformat för erfarna sminklärare som strävar efter att förbättra sina undervisningsfärdigheter, uppdatera sin kunskap och erhålla avancerad ackreditering inom sminkutbildning. Denna intensiva veckolånga kurs erbjuder en blandning av teoretisk kunskap, praktisk tillämpning och pedagogisk träning, vilket utrustar lärare med de verktyg och expertkunskaper som behövs för att lyckas i klassrummet och förbli ledande inom branschen.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande kunskaper i effektiv undervisning

  • Kursplans utveckling och bedömning

  • Avancerade sminktekniker och produktkunskap

  • Koppling mellan teori och praktik

  • Professionell utveckling och karriärförbättring

Under programmet kommer deltagarna att delta i interaktiva föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska workshops och feedbacksessioner mellan deltagare som annordnas av erfarna sminklärare och branschexperter.

Den veckolånga Professionella Makeuppedagogens Ackrediteringsprogram hålls på Make Up Institute i Stockholm. Denna exklusiva kurs är en privat undervisning och kräver en ansökningsavgift på 8000 SEK, tillsammans med en kursavgift på 32000 SEK. Vid framgångsrik slutförande tilldelas deltagarna det internationella Makeup Artist Instructor Ackrediteringscertifikatet och godkänns av IUM.

Ansökande måste ha minst fem års erfarenhet av att arbeta som sminklärare för att vara behöriga att delta i denna kurs. Detta krav säkerställer att deltagarna har en gedigen grund inom sminkutbildning och är redo att engagera sig med de avancerade pedagogiska begrepp och tekniker som täcks under programmet.

Screenshot_20220518_153700.jpg

Professionell Makeup lärare Ackrediterings  program

bottom of page