top of page

IUM:s Makeuplärar Ackrediteringsprogram är ett omfattande yrkesutvecklingsprogram utformat för erfarna sminklärare som strävar efter att förbättra sina undervisningsfärdigheter, uppdatera sin kunskap och erhålla avancerad ackreditering inom sminkutbildning. Denna intensiva två dagarslånga kurs erbjuder en blandning av teoretisk kunskap, praktisk tillämpning och pedagogisk träning, vilket utrustar lärare med de verktyg och expertkunskaper som behövs för att lyckas i klassrummet och förbli ledande inom branschen.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande kunskaper i effektiv undervisning

  • Kursplans utveckling och bedömning

  • Avancerade sminktekniker och produktkunskap

  • Koppling mellan teori och praktik

  • Professionell utveckling och karriärförbättring

Under programmet kommer deltagarna att delta i interaktiva föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska workshops och feedbacksessioner mellan deltagare som annordnas av erfarna sminklärare och branschexperter.

Den två dagarslånga IUM Makeuplärar Ackrediteringsprogram hålls på Make Up Institute Stockholm. Denna exklusiva kurs är en privat undervisning och kräver en ansökningsavgift på 4000 SEK, tillsammans med en kursavgift på 18000 SEK. Vid framgångsrikt slutförande tilldelas deltagarna Ackreditering för Makeupartist Lärare på Gymnasieskolor och godkänns av IUM.

Ansökande måste ha minst fem års erfarenhet av att arbeta som sminklärare för att vara behöriga att delta i denna kurs. Detta krav säkerställer att deltagarna har en gedigen grund inom sminkutbildning och är redo att engagera sig med de avancerade pedagogiska begrepp och tekniker som täcks under programmet.

Screenshot_20220518_153700.jpg

IUM Makeup lärare Ackrediterings  program

bottom of page